Kundfaktureringen fungerar dåligt!


#1

-Duplicering fungerar ej av fa tidigare kund, det kommer upp andra kundförslag!
-En rad av varierande buggar som påverkar fa uppstår!
Förslag: Hela kundfaktureringen bör nog få en översyn pga ostbilitet!
Den tidigare i iOrdning 5 fungerade betydligt bättre!


#2

Om du får en annan kund när du duplicerar en faktura beror det på att du efter att fakturan skickats ändrat samtliga uppgifter på denna kund till något annat. Detta är ett inte helt ovanligt handhavandefel som vi hoppas kunna bygga bort i framtiden.

Detta beror i korthet på att det tänkta sättet att mata in en ny kund är att helt enkelt skriva ett nytt företagsnamn i fältet för mottagare. När man trycker Enter skapas en ny kund och man kan lägga till information.

Om man istället bara klickar Redigera och ersätter de befintliga uppgifterna så går det bra, men när man sedan duplicerar en annan faktura med den tidigare kunden får man de nya uppgifterna på fakturakopian.


#3

När vi försöker dublicerar en fa till en återkommande kund får vi fram en fa till näst kommande kund.
Vårt faktureringssätt fungerade utmärkt i iOrdning v. 5 även om den versionen i vissa avseende var något instabil.
Hoppas på en snar lösning då vi har en fast kundkrets som vi fakturerar regelbundet.


#4

Detta beror som sagt på att ni när ni skickat fakturan till nästkommande kund redigerat kunduppgifterna, istället för att skriva in ett nytt kundföretag för att skapa en ny kontakt.


#5

Tack för ditt svar, men vi vill förtydliga vårt problem!
Vi fakturerar en kund, i det här fallet LKAB, regelbundet. Fa adressen är alltid det samma, liksom att orderkopia bifogas varje fa, det som ändras är artiklarna och ref beställare, det sist nämnda löser vi genom att ange detta under meddelanden vilket ser lite märkligt ut.
Vi har förstås andra kunder som vi fakturerar mellan fa till LKAB och som vi förstår är en del av det här problemet.
I och med att detta fungerade utmärkt i version iOrdning 5 är vår förhoppning att denna möjlighet på nytt ska integreras i version 6.


#6

Det fungerar som sagt även i iOrdning 6, om du undviker att klicka “Redigera” under “Ej skickade”. “Redigera” används när du vill ändra i uppgifterna för en kund, inte när du vill byta kund på en faktura.