Leverantörsreskontra?


#1

Jag vill ha ut en lista på leverantörer och skulder till dessa ett specifikt datum inför bokslut.
Går det…?

Version 6.0.55 (60551)
(Har ställt samma fråga i Bokföringsforumet.)


#2

Ingen som har lösning…


#3

Erik… går det att få fram en leverantörsreskontra, dvs en lista motsvarande kundreskontra, eller inte? Det är en viktig rapport inför årsbokslut. Väntar på svar.