Lista på obetalda fakturor


#1

Det borde finas en rapport att dra ut obetalda leverantörskulder på. Speciellt vid bokslutet. Något du tänkt på?