Moms Blankett


#1

hur får man blanketten att gälla från 1juli - 30juni?


#2

Har du ställt in 12 månaders momsredovisningsintervall under Information / Moms?


#3

Ja jag har ställt in 12 månader under information, men när då under rapporter vill ha momsen så måste jag välja vilket år och då är det bara kalenderår som kommer fram. jag vill ju ha: 1juli - 30juni. hur gör man då?


#4

Ah, nu är jag med. Ja, det är tyvärr en brist i befintlig version av iOrdning (som vi jobbar på att åtgärda), att brutet räkenskapsår i kombination med momsredovisning en gång per år inte stödjs. Du måste ändra till 6 månaders momsredovisningsintervall, ta fram rapporten för juli-december, ta fram rapporten för januari-juni och sedan lägga ihop dessa.


#5

ok. tack då vet jag! Tack!


#6

Tack för workaround! Här en till request på samma feature. :slight_smile:


#7

Denna begränsning är borttagen i version 7, men kvarstår alltså tyvärr i version 6.