Resultaträkning vs. resultatrapport


#1

I år var det dags för mitt bolags första årsredovisning. Glad i hågen bifogade jag rakt av det som i iOrdning benämns “Resultaträkning” och “Balansräkning”.

Men, jag fick backning på det från Bolagsverket. De skrev såhär:

“Skicka in en balansräkning. Det ni har skickat in är en balansrapport och Bolagsverket godtar inte den som en del av årsredovisningen”

Samt,

“Skicka in en resultaträkning. Det ni har skickat in är en resultatrapport och Bolagsverket godtar inte den som en del av årsredovisningen”

Eftersom benämningarna i iOrdning stämmer med det Bolagsverket begär så vet jag inte vad som gäller. Vad är skillnaden mellan de två? Borde inte iOrdning generera dokument som Bolagsverket godtar?


#2

Fick likadant meddelande från Bolagsverket, hur fixar man detta?


#3

Rapporterna i iOrdning är balansräkning resp. resultaträkning. Bolagsverket (eller vissa handläggare) vill ha en balansrapport resp. resultatrapport. Formatet för denna finns beskrivet i en bilaga till årsredovisningslagen. I korthet kan man säga att en balansrapport är en balansräkning utan kontonummer och att den också har rubriker för Anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar.

Vill man själv ta fram en balansrapport kan man kopiera ut innehållet från balansräkningen (menyn Redigera > Kopiera) och sedan klistra in det i ett ordbehandlingsprogram där man kan lägga till rubriker och ta bort kontonummer.