Tidigare Räkenskapsår visar noll i resultat, under modulen "Räkenskapsår"


#1

Nu har jag kört med programmet några år och bokfört så som jag tror är rätt när det gäller “årets resultat”. Dvs. jag har gjort denna bokföringspost årets sista dag. Jag har även fört över årets resultat till 2010 “Eget kapital” på årets sista dag. Men detta får ju följden att Resultatet nollas ut och därmed inte syns i kolumnen “resultat” i modulen för Räkenskapsår.
Gör jag fel?
Borde jag istället föra över resultatet till 2010 som nästkommande års första bokföringspost den 1:e Januari?

Eller tänker jag helt fel?


#2

Har du valt något konto för resultat under Information / Företag?