Bokföringsfrågor


Kunder hur skapar man dem (1)
Bokföra betalning till skattekonto (moms) (6)
Bokföring decemberfaktura som betalas för sent (1)
Bokföra service charge (1)
Glömt att bokföra resultat för 2012 - hur rätta till? (5)
SRU-kod på konto för utbetalning av utdelning (1)
Bokföra verifikationer efter räkenskapsårets slut (2)
Ska fjolårets erhållna aktieägartillskott omföras till Balanserad vinst/förlust på nya året? (1)
Gammal transaktion utfördes ett par år senare. Hur bokföra? (1)
Kan inte göra verifikation (1)
Registrerra verifikationer (1)
Fråga om överföring av förlust (1)
Registrera ingående balans (2)
Nolla konton vid nytt räkenskapsår (4)
Dropbox och Vimeo (1)
Bokslut. Vad händer med delbetald faktura? (1)
Nytt år med frågor (6)
Omföring EK nytt räkenskapsår? (1)
Hur bokför inköp av varor (1)
Hur bokföra Google AdSense (7)
Har fört över allt enl vad man skall göra, men får inte grönt ljus på sista punkten, hjälp (2)
Bokslut, varulager + tömma momskonton: gör jag rätt eller fel? (2)
Hur bokför jag utlandstraktamenten i iOrdning? (1)
Hur bokför jag momspliktig försäljning av konst via ett galleri som tar provision (4)
Fel i huvudboken konto 1500 (2)
Negativt värde på konto 8330 R4 (2)
Kontoplan (5)
Enkel guide förenklat årsbokslut? (8)
Periodisk sammanställning - rapport (5)
Bokslut med kontoplan mini (1)