Bokföringsfrågor


Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor (19)
Bokslut med överföring av resultat osv (1)
Ändra inbetalning kundfaktura? (1)
Kundförlust eller ta bort? (1)
Bokföra delbetalning av faktura (1)
Extern revisor och iordning 6 (2)
Kundfakturor namn på kund (3)
NYBÖRJARE (5)
Outnyttjat underskott samt RUTA 43 (1)
Bokföra inköp för tidigare år? (1)
Hur bokför jag deposition på lokalhyran? (2)
Momsredovisningen på fel Räkenskapsår (2)
Bokföra försäljning av tjänst i EU och i Euro? (1)
Kunder hur skapar man dem (1)
Bokföra betalning till skattekonto (moms) (6)
Bokföring decemberfaktura som betalas för sent (1)
Bokföra service charge (1)
Glömt att bokföra resultat för 2012 - hur rätta till? (5)
SRU-kod på konto för utbetalning av utdelning (1)
Bokföra verifikationer efter räkenskapsårets slut (2)
Ska fjolårets erhållna aktieägartillskott omföras till Balanserad vinst/förlust på nya året? (1)
Gammal transaktion utfördes ett par år senare. Hur bokföra? (1)
Kan inte göra verifikation (1)
Registrerra verifikationer (1)
Fråga om överföring av förlust (1)
Registrera ingående balans (2)
Nolla konton vid nytt räkenskapsår (4)
Dropbox och Vimeo (1)
Bokslut. Vad händer med delbetald faktura? (1)
Nytt år med frågor (6)