Bokföringsfrågor


Registrera ingående balanser, periodiseringsfond (1)
Har du fört över årets resultat till det egna kapitalet - vad menas? (1)
Bokföring av Omsättningsstöd (1)
Bokföra tjänst-köp inom EU (Facebook-annons) (1)
Bokföra : Skänka skrivare till kyrkan, fotbollsklubb, (1)
Avskrivning, NE Blankett Övriga Uppl. nr 4 (1)
Min första verifikation (1)
Får ej kundfordringskontot att stämma med betalda fakturor (19)
Bokslut med överföring av resultat osv (1)
Ändra inbetalning kundfaktura? (1)
Kundförlust eller ta bort? (1)
Bokföra delbetalning av faktura (1)
Extern revisor och iordning 6 (2)
Kundfakturor namn på kund (3)
NYBÖRJARE (5)
Outnyttjat underskott samt RUTA 43 (1)
Bokföra inköp för tidigare år? (1)
Hur bokför jag deposition på lokalhyran? (2)
Momsredovisningen på fel Räkenskapsår (2)
Bokföra försäljning av tjänst i EU och i Euro? (1)
Kunder hur skapar man dem (1)
Bokföra betalning till skattekonto (moms) (6)
Bokföring decemberfaktura som betalas för sent (1)
Bokföra service charge (1)
Glömt att bokföra resultat för 2012 - hur rätta till? (5)
SRU-kod på konto för utbetalning av utdelning (1)
Bokföra verifikationer efter räkenskapsårets slut (2)
Ska fjolårets erhållna aktieägartillskott omföras till Balanserad vinst/förlust på nya året? (1)
Gammal transaktion utfördes ett par år senare. Hur bokföra? (1)
Kan inte göra verifikation (1)