iOrdning 7 - Allmänt


Ska det vara så här? (4)
Ränta på skattekonto (4)
Lägga till ett tidigare underskott (2)
Leverantörsfaktura annat EU-land ingående moms (3)
Skapa flera likadana fakturor med olika avsändare (4)
Ej avdragsgilla kostnader (5)
Årsskifte igen (3)
Krångligt vid årsbyte + bugg (2)
Uppdatera tillgångar, kapital och skulder vid nytt räkenskapsår (3)
Slå ihop två böcker (2)
Resultatrapport jämföra med samma period föregående år (4)
Måste jag köpa programmet igen? (6)
Automatisk bokföring fungerar ej (3)
Kan jag ha två företag i ett program (2)
Ändrings-indikation i verifikation följer med när jag duplicerar den (2)
Tgb-kommandon? (2)
Skriva ut listor (2)
Fel i visningen på skärmen.. (5)
Matcha flera händelser mot samma inbetalning (3)
Bokföra flera kundfakturor (2)
Tips för användbarhet! (10)
Klick (4)
Prenumeration (5)
BG nr försvann (2)
Bokförda verifikationer syns i huvudboken men i balansräkningen! (8)
Rut-avdrag (5)
Försämring av inmatning av mottagare... (3)
Moms (2)
Kontaktlistan (4)
iOrdning 7 – Överraskande snabbt (2)