Äldre versioner   Version 6


Lönemodul (2)
Kontakter (3)
flersidig pdf-bilaga i verifikation (3)
iOrdning 6.0.55 (1)
Egen fakturamall fungerar inte i version 6 ( 2 ) (32)
INK2S 4.3 är felaktigt blank (2)
INK4R förlust lägger sig som vinst (1)
Göra fältkoder synliga i Rapport-vyerna (3)
önskemål (4)
Önskar importera kontoutdrag för kreditkort (2)
Lönemodul för 2016 (5)
6.0.54 SRU-filer (1)
Problem vid fakturering (1)
Spara ny betalningsinformation (1)
Fel vid sparande av .bok-fil (7)
Importera sie-fil till kommande (1)
Lista på obetalda fakturor (1)
Diff i kundreskontran mot bokföringen (1)
SKAPA SIE FIL (9)
INK2S räknar fel (2)
Utskrift av faktura (2)
Kundfaktureringen fungerar dåligt! (6)
Kan inte skapa momsrapport (6)
Hänger sig vid import av SIE-filer. (7)
Får inte välja år inne på momsrapport (3)
hur bokför jag att jag betalat tillbaka pengar till kund (2)
Förfallodatum för leverantörsfakturor 30 dagar i framtiden (2)
Växla mellan företag (6)
Automatisk uppdatering fungerar ej (2)
Får inte fram någon SRU-fil (version 6.0.54) (1)