Äldre versioner


SRU koder, inställda för handelsbolag, istället för aktiebolag. [Version 5] (1)
INK4R förlust lägger sig som vinst [Version 6] (1)
Göra fältkoder synliga i Rapport-vyerna [Version 6] (3)
önskemål [Version 6] (4)
Önskar importera kontoutdrag för kreditkort [Version 6] (2)
Lönemodul för 2016 [Version 6] (5)
6.0.54 SRU-filer [Version 6] (1)
Problem vid fakturering [Version 6] (1)
Spara ny betalningsinformation [Version 6] (1)
Offert [Version 5] (10)
Fel vid sparande av .bok-fil [Version 6] (7)
Importera sie-fil till kommande [Version 6] (1)
Lista på obetalda fakturor [Version 6] (1)
Diff i kundreskontran mot bokföringen [Version 6] (1)
SKAPA SIE FIL [Version 6] (9)
INK2S räknar fel [Version 6] (2)
El Capitan [Version 5] (7)
Utskrift av faktura [Version 6] (2)
Kundfaktureringen fungerar dåligt! [Version 6] (6)
Kan inte skapa momsrapport [Version 6] (6)
Hänger sig vid import av SIE-filer. [Version 6] (7)
Får inte välja år inne på momsrapport [Version 6] (3)
hur bokför jag att jag betalat tillbaka pengar till kund [Version 6] (2)
Förfallodatum för leverantörsfakturor 30 dagar i framtiden [Version 6] (2)
Växla mellan företag [Version 6] (6)
Automatisk uppdatering fungerar ej [Version 6] (2)
Får inte fram någon SRU-fil (version 6.0.54) [Version 6] (1)
Bugg i version 6.0.51 (60510) [Version 6] (9)
Eget kapital B10 i NE blanketten stämmer inte [Version 4] (3)
iOrdning 6.0.53 [Version 6] (1)