Äldre versioner


Krasch när man lägger till verifikation [Version 5] (3)
Registrera Iordning på ny dator. Fungerar ej? [Version 5] (5)
ROT & RUT [Version 5] (7)
Hantera ROT/RUT [Version 6] (2)
Dokument fel 1 [Äldre versioner] (2)
Olika leveransadresser med samma fakturakund? [Version 6] (6)
Att köpa inte lätt [Version 4] (6)
Blank Momsredovisning [Version 6] (17)
Företaget försvunnet...? [Version 6] (5)
INK2R, INK4R KRASHAR iordning om man klickar på de [Version 5] (3)
Krasch - NE [Version 5] (4)
Skicka faktura som bifogad fil, går det? [Version 6] (4)
Saknar NE, INK och moms info. [Version 5] (13)
Fil tom efter duplicering [Version 6] (6)
Tom NE-blankett [Version 6] (5)
Vill importera en ny kontoplan till till 6.0.63 [Version 6] (1)
Momsblanketten [Version 5] (1)
"Leta efter uppdateringar..." i ver 5.1.41 fungerade inte. [Version 5] (3)
Fakturera i utländsk valuta [Version 6] (2)
iPad / iOS [Version 5] (6)
Mallredigerare fakturor ver 6 [Version 6] (2)
iOrdning 5 och 6 på macOS 10.12 [Version 6] (17)
Kundfordringar bokas (automatiskt) sist [Version 6] (4)
Inget fungerar [Version 6] (3)
Ta bort felaktigt noterad delbetalning under "kommande" [Version 6] (3)
Exportera kontoplan [Version 6] (2)
Omöjligt att skapa verifikat [Version 6] (3)
Datum på verifikation - igen.... [Version 6] (7)
Kraschar [Version 4] (2)
Buggrapport: Kontobalans stämmer ej med huvudboken, följd av tidigare nu åtgärdad bugg? [Version 6] (4)